ონლაინ შეკვეთა


გთხოვთ, აირჩიოთ:

ჯიბის კალენდარი 10სმ/7სმF1 ფლაერი 10სმ/15სმ


სავიზიტო ბარათები 9სმ/5სმთანხის ჩასარიცხათ გამოიყენეთ ჩვენი საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკი: თი-ბი-სი ბანკი (კოდი: TBCBGE22)
ა/ა: GE69TB 7050 6360 8010 0008

მიმღები: შპს თბილისის საინფორმაციო სტენდი
ს.კ. 405191590
დანიშნულება: ბეჭდვა აქციით, სავიზიტო ბარათი / ჯიბის კალენდარი / ფლაერი - სახეობა ??


საჭიროებისამებრ ჩამოტვირთეთ ინვოისი და შეავსეთ